Incoterms 2000

11.10.2017
Dodací podmínky INCOTERMS 2000 (INternational COmmercial TERMS)je pojem, který se často vyskytuje ve smlouvách, v nabídkách a na různých dokladech. Pokud si s některou z uvedených zkratek nevíte rady, využijte náš stručný a přehledný návod.

INCOTERMS 2000
 
 
E – doložky
 
EXW
prodávající :    dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě, odděleně od ostatního zboží, v ten moment přechází nebezpečí ztráty či škody na zboží na kupujícího
kupující :         zajistí nakládku, přepravce – nese náklady, vývozní a dovozní formality
 
 
F – doložky
 
prodávající :    zajistí vývozní formality
                        nenese náklady spojené s přepravou zboží
 
FCA
prodávající :    předává dopravci určeném kupujícím (v místě svého závodu prodávající zajistí nakládku, do jiného místa pouze doručí na svém dopravním prostředku, vykládka je záležitostí kupujícího, potažmo jeho přepravce). Od tohoto okamžiku přechází nebezpečí ztráty či škody na zboží a veškeré náklady na kupujícího
kupující :         zajistí přepravce – nese náklady, dovozní formality
 
FAS
prodávající :    dodá zboží k boku lodi určené kupujícím
od tohoto okamžiku přechází nebezpečí ztráty či škody na zboží a veškeré náklady na kupujícího
kupující :         zajistí přepravce – nese náklady, dovozní formality
 
FOB
prodávající :    dodá zboží na palubu lodi určené kupujícím
tohoto okamžiku přechází nebezpečí ztráty či škody na zboží a veškeré náklady na kupujícího
kupující :         zajistí přepravce – nese náklady, dovozní formality
 
 
C – doložky
 
prodávající :    zajistí vývozní formality a nese náklady spojené s přepravou zboží
 
!! je oddělen okamžik přechodu nebezpečí ztráty či škody na zboží od okamžiku přechodu nákladů spojených s přepravou zboží !!
 
CFR
prodávající :    dodá na loď a zajistí přepravu zboží do přístavu určeného kupujícím
nebezpečí ztráty či škody na zboží přechází okamžikem dodání na loď, povinnost nést náklady však přechází až dodáním do přístavu určeném kupujícím.
kupující :         zajistí dovozní formality, přepravu z určeného přístavu
 
 
CIF
viz CFR, prodávající má navíc povinnost uzavřít pojistnou smlouvu s minimálním krytím na zboží v průběhu přepravy do určeného přístavu
 
CPT
prodávající :    předá svému dopravci a zajistí přepravu do místa určeného kupujícím
nebezpečí ztráty či škody na zboží přechází okamžikem předání dopravci, povinnost nést náklady však přechází až dodáním do místa určeného kupujícím
kupující :         zajistí dovozní formality
 
 
CIP
viz CPT, prodávající má navíc povinnost uzavřít pojistnou smlouvu s minimálním krytím na zboží v průběhu přepravy do určeného přístavu
 
 
D – doložky
 
prodávající :    zajistí vývozní formality a nese náklady spojené s přepravou zboží
 
DAF
prodávající :    dodá nevyložené zboží na hraniční přechod určený kupujícím
až tímto okamžikem přechází nebezpečí ztráty či škody na zboží a další náklady na kupujícího
kupující :         zajistí dovozní formality, vykládku zboží, přepravu z hranic
 
 
DES
prodávající :    dodá zboží na palubě lodi v přístavu určeném kupujícím
            až tímto okamžikem přechází jak nebezpečí ztráty či škody na zboží, tak i další náklady na kupujícího
kupující :         zajistí dovozní formality, vykládku z lodi, přepravu z přístavu
 
 
DEQ
prodávající :    dodá zboží na nábřeží v přístavu určeném kupujícím
až tímto okamžikem přechází jak nebezpečí ztráty či škody na zboží, tak i další náklady na kupujícího
kupující :         zajistí dovozní formality, přepravu z přístavu
 
 
DDU
prodávající :    dodá zboží nevyložené na dopravním prostředku na místě určeném kupujícím
            až tímto okamžikem přechází jak nebezpečí ztráty či škody na zboží, tak i další náklady na kupujícího
kupující :         zajistí dovozní formality, vykládku zboží
 
 
DDP
prodávající :    dodá zboží nevyložené na dopravním prostředku na místě určeném kupujícím, zajistí i dovozní formality
                                   až tímto okamžikem přechází jak nebezpečí ztráty či škody na zboží, tak i další náklady na kupujícího
kupující :         zajistí vykládku zboží