Kontakty

11.10.2017
Kontakty

EMPORO, s.r.o.
Brandýská  84/10
181 00 Praha 8

tel.: 242 428 600
fax: 242 428 601
mail: emporo@emporo.cz
web: www.emporo.cz

IČO: 28372158
DIČ: CZ28372158

Registrace v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136881

Jednatel: 
Ing. Jana Králová
Ing. Janusz Wlazel

Bankovní spojení:
ČSOB a.s. 
Swift: CEKOCZPP
- č.ú. CZK: 264 528 845 / 0300 
   IBAN: CZ13 0300 0000 0002 6452 8845
- č.ú. EUR: 264 528 992 / 0300
   IBAN: CZ21 0300 0000 0002 6452 8992

DUNS: 495 290 654
Datová schránka: jww35i6
Registrace u EKO.KOM od 17.01.2011, klientské číslo: F00110024